Προτάσεις για Άμεση Δημοκρατία

Προτάσεις Διακυβέρνησης της Χώρας από την Ασπίδα Πολιτών – Άμεση Δημοκρατία με Αμεση Δημοκρατία


Η Ασπίδα Πολιτών – Άμεση Δημοκρατία υποστηρίζει το δικαίωμα του λαού να αμφισβητεί εκ των υστέρων αποφάσεις του Κοινοβουλίου, της Περιφέρειας και των Δήμων (εν συντομία Αρχές), το οποίο είναι ο θεμέλιος λίθος της αμεσοδημοκρατικής συμμετοχικότητας.

  1. Η πρωτοκαθεδρία του πολίτη έναντι των Αρχών σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις τους. Οτιδήποτε προτείνει η Αρχή σε νομοθετικούς όρους περνά πλέον από τον λαό.
    Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συγκεντρωθεί σε υπογραφές το 1% περίπου του εκλογικού σώματος μέσα σε 4 μήνες από την ψήφιση ή την πρόταση της επίμαχης νομοθεσίας.
  2. Δημιουργία συνελεύσεων σε επίπεδο κοινότητας και Δήμου για λήψη αποφάσεων τοπικού, περιφερειακού και εθνικού ενδαφέροντος.
  3. Ο λαός προτείνει ακόμα και συνταγματικές αναθεωρήσεις με υπογραφές που αντιστοιχούν στο 50% του εκλογικού σώματος σε χρονικό διάστημα 18 μηνών, φτάνει να μην παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ή δημοκρατικές διατάξεις. Ο αμεσοδημοκρατικός θεσμός ολοκληρώνεται με τη λαϊκή εξουσία ελέγχου και αναθεώρησης οποιουδήποτε νόμου, τοπικού ή ομοσπονδιακού ακόμα και διεθνείς συμβάσεις που υπογράφει η χώρα.
  4. Το Σύνταγμα δεν αντιμετωπίζεται ως ρυθμιστικό άρθρο πίστης καθώς είναι ένα κείμενο που μπορεί να αλλάξει μέσω του δημοψηφίσματος.
  5. Ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει αρκετές εβδομάδες πριν την αποφασισμένη ημερομηνία του δημοψηφίσματος για τη μεγαλύτερη ευκολία του μέσω ταχυδρομείου, ίντερνετ και εκλογικών κέντρων. Η ψήφος είναι μοναδική, αναίρετη και δεσμευτική.
  6. Δημιουργία συνεχή μηχανισμού ενημέρωσης του πολίτη μέσω Ιντερνετ και Μ.Μ.Ε
  7. Εκπαίδευση του πολίτη σε θέματα οικονομίας και νομοθετικών διατάξεων μέσω συνελεύσεων ή σχολείων.
  8. Οι συνελεύσεις είναι μηνιαίες καθώς και έκτακτες βάσει των θεμάτων διαβούλευσης και η σύνθεση των επιτροπών θα αλλάζει σε κάθε θεματική διαβούλευση.

Παραδείγματα:

1α. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τίθεται θέμα για το αξίωμα του ΠτΔ. Δηλαδή, αν ο ΠτΔ θα εκλέγεται έμμεσα, όπως τώρα, από την Βουλή ή άμεσα από τον λαό ή αν ο ΠτΔ, ως εκτελεστική αρχή, θα αντικατασταθεί από τις Συνελεύσεις και το πολίτευμα θα μετατραπεί σε Άμεση Δημοκρατία μέσω δημοψηφίσματος.
Οι αποφάσεις της Βουλής γίνονται νόμοι μετά το πέρας του τετραμήνου που δικαιούται το εκλογικό σώμα να διαφωνήσει.
1β. Σύνθεση βουλευτικού σώματος.
2ο. Κληροδοτήματα Ελληνικού Δημοσίου. Εν μια νυκτί πέρασε με τροπολογία σε ιδιώτη, περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν) από κληροδότημα.
Μέσω του μηχανισμού ενημέρωσης ο πολίτης μπορεί να αναιρέσει την απόφαση εντός τετραμήνου.
3ο. Αύξηση ή μείωση Μισθών και λοιπών εξόδων μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα οικονομίας.
4ο. Σημαιοφόρος με κλήρωση ή βαθμολογία, προσευχή στο σχολείο ή σε θρησκευτικό χώρο πριν το σχολείο.
5ο. Αλλαγή διατάξεως περί νομοσχεδίου και τροπολογιών. Κάθε τροπολογία και νόμος ξεχωριστός.

Θεσμός της ανακλητότητας και Συνταγματικό Δικαστήριο

Η Ασπίδα Πολιτών – Άμεση Δημοκρατία προτείνει την εφαρμογή του θεσμού περί ανακλητότητας των υπουργών και των βουλευτών. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης θα μπορεί να ανακαλεί μέσω της ψήφου έναν βουλευτή ή υπουργό υπό ορισμένες συνθήκες και βάσει τεκμηρίων. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μέσω της δημιουργίας ενός Συνταγματικού Δικαστηρίου, που δυστυχώς δεν έχουμε στην χώρα μας. Η ανακλητότητα του βουλευτή καθίσταται εφικτή ύστερα από αίτημα του 33% των ψηφοφόρων της εκλογικής του περιφέρειας, το οποίο έχει επικυρωθεί εντός τριμήνου από την κατάθεσή του προς στο αναφερθέν εκλογικό σώμα της εκλογικής περιφέρειας του βουλευτή. Το αίτημα αυτό, όπου στοιχειοθετούνται οι λόγοι της ανακλητότητας (π.χ οικονομικές ατασθαλίες, οποιαδήποτε προσβολή προς το δημόσιο αίσθημα που επέρχεται από ποινικά κολάσιμες πράξεις ή παραβίαση συνταγματικών διατάξεων κ.ά), κατατίθενται στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο εντός τριμήνου πρέπει να αποφασίσει για την ισχύ του αιτήματος. Στο διάστημα αυτό ο βουλευτή εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση που το αίτημα έχει νομικό έρεισμα, άρα η ανακλητότητα του βουλευτή γίνεται δεκτή, τότε καλείται το εκλογικό σώμα να την επικυρώσει με το 51% των ψήφων του.Η ανακλητότητα του υπουργού έχει παρόμοια διαδικασία με αυτή του βουλευτή, μόνο που τώρα το αίτημα πρέπει να επικυρωθεί εντός τριμήνου από την κατάθεσή του προς στο εκλογικό σώμα της χώρα με ποσοστό 45% των ψήφων. Ο υπουργός, στην περίπτωση που ανατεθεί η ισχύς του αιτήματος προς το Συνταγματικό Δικαστήριο, έχει περιορισμένες αρμοδιότητες, αυτές του υφυπουργού για το τρίμηνο χρονικό διάστημα που εξετάζεται το αίτημα από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Σε περίπτωση που το αίτημα έχει νομικό έρεισμα, άρα η ανακλητότητα του βουλευτή γίνεται δεκτή, τότε καλείται το εκλογικό σώμα να την επικυρώσει με το 51% των ψήφων του.Ο Βουλευτής ή ο Υπουργός που καταπίπτει έτσι της έδρας του, αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα του ιδίου κόμματος ή από απόφαση του πρωθυπουργού.Σημαντικό κομμάτι θεσμού είναι η τροποποίηση περί ευθύνης των υπουργών, υπέρ της διάταξης περί της ανακλητότητας. Επίσης σημαντικό είναι και η κατάργηση της παραγραφής των αδικημάτων που τελέστηκαν κατά την θητεία.Ο λαός μέσω του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη κατά των μελών της Κυβέρνησης για πράξεις σχετικές με τα καθήκοντά τους (Yπουργούς, Yφυπουργούς, Πρωθυπουργό), για εσχάτη προδοσία ή παράβαση του Συντάγματος.Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα αποτελείται από 10 Δικαστές, 5 Εισαγγελείς και 5 Συνταγματολόγους, οι οποίοι θα ορίζονται από το δικαστικό σώμα της χώρα και θα έχει ετήσια θητεία. Επίσης θα συγκροτείται και σώμα 7 κληρωτών ενόρκων αποτελούμενο από πολίτες, το οποίο θα συνέρχεται την τελευταία εβδομάδα του τριμήνου και θα μπορεί να έχει την βοήθεια των Συνταγματολόγων, για την λήψη της απόφασής τους. Η θητεία του ορίζεται η βδομάδα σύγκλησής του.Θεωρούμε λοιπόν, πως έτσι θα υπάρχει διαφάνεια, έλεγχος, δικαιοσύνη και κάθαρση του συστήματος.