Προτάσεις για Άμεση Δημοκρατία

Προτάσεις Διακυβέρνησης της Χώρας από την Ασπίδα Πολιτών με Αμεση Δημοκρατία


Η Ασπίδα Πολιτών υποστηρίζει το δικαίωμα του λαού να αμφισβητεί εκ των υστέρων αποφάσεις του Κοινοβουλίου, της Περιφέρειας και των Δήμων (εν συντομία Αρχές), το οποίο
είναι ο θεμέλιος λίθος της αμεσοδημοκρατικής συμμετοχικότητας.

 1. Η πρωτοκαθεδρία του πολίτη έναντι των Αρχών σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις τους. Οτιδήποτε προτείνει η Αρχή σε νομοθετικούς όρους περνά πλέον από τον λαό.
  Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συγκεντρωθεί σε υπογραφές το 1% περίπου του εκλογικού σώματος μέσα σε 4 μήνες από την ψήφιση ή την πρόταση της επίμαχης νομοθεσίας.
 2. Δημιουργία συνελεύσεων σε επίπεδο κοινότητας και Δήμου για λήψη αποφάσεων τοπικού, περιφερειακού και εθνικού ενδαφέροντος.
 3. Ο λαός προτείνει ακόμα και συνταγματικές αναθεωρήσεις με υπογραφές που αντιστοιχούν στο 50% του εκλογικού σώματος σε χρονικό διάστημα 18 μηνών, φτάνει
  να μην παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ή δημοκρατικές διατάξεις. Ο αμεσοδημοκρατικός θεσμός ολοκληρώνεται με τη λαϊκή εξουσία ελέγχου και αναθεώρησης
  οποιουδήποτε νόμου, τοπικού ή ομοσπονδιακού ακόμα και διεθνείς συμβάσεις που υπογράφει η χώρα.
 4. Το Σύνταγμα δεν αντιμετωπίζεται ως ρυθμιστικό άρθρο πίστης καθώς είναι ένα κείμενο που μπορεί να αλλάξει μέσω του δημοψηφίσματος.
 5. Ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει αρκετές εβδομάδες πριν την αποφασισμένη ημερομηνία του δημοψηφίσματος για τη μεγαλύτερη ευκολία του μέσω ταχυδρομείου, ίντερνετ και εκλογικών κέντρων. Η ψήφος είναι μοναδική, αναίρετη και δεσμευτική.
 6. Δημιουργία συνεχή μηχανισμού ενημέρωσης του πολίτη μέσω Ιντερνετ και Μ.Μ.Ε
 7. Εκπαίδευση του πολίτη σε θέματα οικονομίας και νομοθετικών διατάξεων μέσω συνελεύσεων ή σχολείων.
 8. Οι συνελεύσεις είναι μηνιαίες καθώς και έκτακτες βάσει των θεμάτων διαβούλευσης και η σύνθεση των επιτροπών θα αλλάζει σε κάθε θεματική διαβούλευση.

Παραδείγματα:

1α. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Τίθεται θέμα για το αξίωμα του ΠΔ. Ο ΠΔ ως εκτελεστική αρχή αντικαθίσταται από τις Συνελεύσεις και το πολίτευμα μετατρέπεται
σε Προεδρική Ημιάμεση Δημοκρατία μέσω δημοψηφίσματος. Οι αποφάσεις της Βουλής γίνονται νόμοι μετά το πέρας του τετραμήνου που δικαιούται το εκλογικό σώμα να διαφωνήσει.
1β. Σύνθεση βουλευτικού σώματος.
2ο. Κληροδοτήματα Ελληνικού Δημοσίου. Εν μια νυκτί πέρασε με τροπολογία σε ιδιώτη, περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν) από κληροδότημα.
Μέσω του μηχανισμού ενημέρωσης ο πολίτης μπορεί να αναιρέσει την απόφαση εντός τετραμήνου.
3ο. Αύξηση ή μείωση Μισθών και λοιπών εξόδων μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα οικονομίας.
4ο. Σημαιοφόρος με κλήρωση ή βαθμολογία, προσευχή στο σχολείο ή σε θρησκευτικό χώρο πριν το σχολείο.
5ο. Αλλαγή διατάξεως περί νομοσχεδίου και τροπολογιών. Κάθε τροπλογία και νόμος ξεχωριστός.