Πολιτικές Θέσεις

Πολιτικές Θέσεις :

1. Για τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως φύλου, στη λήψη αποφάσεων μέσω ΑμεσοΔημοκρτικών διαδικασιών , δημοψηφίσματα με φυσική παρουσία ή με ψηφιακά μέσα κατά περίπτωση σε τοπικό Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Δικαίωμα ψήφου του Έλληνα μετανάστη στην χώρα διαμονής του.

3. Για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και συνόρων, μεταξύ των προτεραιοτήτων μας, είναι ο καθορισμός της ΑΟΖ όπως και όπου επιτάσσει το διεθνές δίκαιο και η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων.

4. Για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με στόχο την προάσπιση της Εθνικής κυριαρχίας Ανεξαρτησίας της Χώρας.

5. Για την ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

6. Για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και τη μείωση του ΦΠΑ σε Βασικά είδη όπως και για τη σταδιακή μείωση ή και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

7. Για την επιδότηση πολύτεκνων οικογενειών και για την χορήγηση επιδόματος για κάθε νέο παιδί ώστε να μειωθεί η υπογεννητικότητα.

8. Για τη δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών για όλα τα παιδιά μας χωρίς αποκλεισμούς αλλά και με αυστηρή τήρηση των όρων ασφαλείας τους.

9. Για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενίσχυσης του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, της Ιατρικής και της επιστημονικής έρευνας.

10. Για τη δημιουργία νέων νοσοκομείων και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων, καθώς και τη διαφάνεια στις προμήθειες τους.

11. Για την εξασφάλιση του καθολικού δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στην παιδεία και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

12. Για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας αλλά και του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

13. Για τη μείωση αποδοχών αιρετών και διορισμένων αξιωματούχων κατά 50%.

14. Για τη νομική καθιέρωση μέγιστου χρόνου παραμονής κάποιου ως μέλος του κοινοβουλίου τα οκτώ έτη.

15. Για τον περιορισμό της βουλευτικής αποζημίωσης και τον επανακαθορισμό της βουλευτικής σύνταξης, καθώς και το άνοιγμα του πόθεν έσχες των βουλευτών με αναδρομική ισχύ.

16. Για την δημιουργία πραγματικού Κράτους Πρόνοιας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, άνεργοι, άστεγοι κ.α.

17. Για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη και ανάδειξη του αθλητικού ιδεώδους.

18. Για την βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του οδικού δικτύου προς όφελος του πολίτη.

19. Για την δημιουργία Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων υποδομής και καινοτομίας στη Βιομηχανία, τον Τουρισμό και Ιδιωτική πρωτοβουλία.

20. Για την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προς όφελος του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

21. Για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού και της εγχώριας αγοράς με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τέτοια που να ευνοούν την ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας και να συμβάλλουν στην μείωση των δανειακών αναγκών της.