Πολιτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9, το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζεται ως το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος και αποτελείται από εννέα (9) μέλη (απόφαση 1ου Τακτικού Συνεδρίου). Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου εκλέχτηκαν οι κάτωθι οι οποίοι αποδέχτηκαν τις θέσεις και τις αρμοδιότητες που τους προτάθηκαν από τον Πρόεδρο του κόμματος.

Θεόδωρος Μεχλιζόγλου – Πρόεδρος

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Νικόλαος Γεωργίου – Ιδρυτής του κόμματος – Οικονομικός Διαχειριστής

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Γεώργιος Καστέρης – Α’ Αντιπρόεδρος

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Παναγιώτης Παπακωστόπουλος – Β’ Αντιπρόεδρος

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ιωάννης Βερώνης – Γραμματέας

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Εμμανουήλ Παντελίδης – Εκπρόσωπος Τύπου

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ηλίας Ζήτσης – Πρόεδρος Περιφερειακών Αντιπροσώπων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Γιούλη Κατεβάτη – Α΄ Τακτικό μέλος – Επικεφαλής Τομέα Γυναικών

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Τριανταφυλλιά Κάλτσου –  Β΄ Τακτικό μέλος