Πολιτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9, το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζεται ως το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος και αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Αυτά είναι : 


Νίκος Γεωργίου. Πρόεδρος και ιδρυτής του κόμματος Ασπίδα Πολιτών Άμεση Δημοκρατία.

Θοδωρής Μεχλιζόγλου. Αντιπρόεδρος και ιδρυτής του κόμματος Ασπίδα Πολιτών Άμεση Δημοκρατία.
Γιώργος Καστέρης. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακών Αντιπροσώπων (ΕΠΑ).