Καταστατικός Χάρτης

*Μετά τις τροποποιήσεις, με βάση τις αποφάσεις του 1ου Τακτικού Συνεδρίου

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ίδρυση, Τίτλος, Έμβλημα, Έδρα του Κόμματος

 

1.1. Την 2η Δεκεμβρίου 2019 δηλώνεται η ίδρυση πολιτικού κόμματος με το όνομα «ΑΣΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ».

1.2. Έμβλημα του κόμματος Ασπίδα Πολιτών είναι μια ασπίδα, όπου το δεξί της μέρος είναι χρώματος πορτοκαλί και το αριστερό της χρώματος γαλάζιο. Μέσα σ’ αυτήν είναι το σχήμα του πολίτη, χρώματος πορτοκαλί. Η ασπίδα αυτή εξωτερικά πλαισιώνεται με τις φράσεις ΑΣΠΙΔΑ (στο άνω μέρος με γράμματα χρώματος γαλάζιου) ΠΟΛΙΤΩΝ (στο κάτω μέρος με γράμματα χρώματος γαλάζιου).

1.3. Η σφραγίδα είναι στρογγυλή, πάνω στην οποία απεικονίζεται το έμβλημα του κόμματος, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

1.4. Ως έδρα διοίκησης του κόμματος ορίζεται η Παιανία Αττικής.

1.5. Ιδρυτής του κόμματος είναι ο Γεωργίου Νικόλαος του Γεωργίου.

1.6 Κατά τις εργασίες του 1ου Τακτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου του έτους 2023, νέος Πρόεδρος εκλέχθηκε ομόφωνα ο Μεχλιζόγλου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου.

Άρθρο 2
Βασικές αρχές, αξίες και πολιτική στόχευση

Η Ασπίδα Πολιτών ιδρύεται βάσει του άρθρου 29 του Συντάγματος. Είναι κόμμα πολιτικών αρχών, αρχών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Η οργάνωση και η δράση του νέου κόμματος εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το κόμμα δύναται να συμμετέχει τόσο στις βουλευτικές εκλογές, όσο και στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και στις ευρωεκλογές. Η δράση του και η πολιτική του εδράζεται σε πλαίσιο αρχών που χαράσσονται, σχεδιάζονται και θεσμοθετούνται σύμφωνα με το καταστατικό του.

Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματός μας και συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων αυτών, που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες κατόπιν διορισμού ή εκλογής είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα ή το κράτος.

Το κόμμα μας υποστηρίζει θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, όπως το δημοψήφισμα και θα εργαστεί προς την κατεύθυνση ενίσχυσης αυτών τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Για το κόμμα μας η εξουσία πρέπει να παύσει να θεωρείται αυτοσκοπός. Πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι η εναλλαγή τόσο των κομμάτων, όσο και των προσώπων, που ασκούν την εξουσία. Είμαστε υπέρ της κατάργησης των αδικαιολόγητων οικονομικών προνομίων βουλευτών, αιρετών και διορισμένων αξιωματούχων και υποστηρίζουμε την καθιέρωση ανώτατου νομίμου χρονικού ορίου κατοχής του βουλευτικού αξιώματος.

Το κόμμα Ασπίδα Πολιτών έχει ως βασική Αρχή τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του, με ψηφιακές διαδικασίες, όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας στο εσωτερικό του. Το κόμμα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γ.Σ. του ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου).

Το κόμμα μας  υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει στους πολίτες της Ελλάδας, ανεξαρτήτως φύλου, ίσες ευκαιρίες αντιπροσώπευσης στα διοικητικά όργανα του Κόμματος, στους εκλογικούς καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και για κάθε αιρετή θέση της κρατικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγχρόνως, θα ενισχύει σε όλα τα επίπεδα τη συμμετοχή των γυναικών, των νέων, ανένταχτων, ενεργών, προοδευτικών πολιτών και των ειδικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη διαμόρφωση των πολιτικών του αποφάσεων.

Σκοπός του κόμματος Ασπίδα Πολιτών είναι να προωθήσει την κεντρώα αντίληψη και την Άμεση Δημοκρατία, ώστε να οδηγηθεί η χώρα στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη θεσμική αξιοπιστία, καθιστώντας την ισότιμο, αξιοπρεπή και υπολογίσιμο εταίρο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπόσχεση και Δέσμευση του Κόμματος μας είναι να επανέλθει η ευημερία στους πολίτες, μέσα από θεμελιακές αλλαγές, αξιοποιώντας το δημιουργικό δαιμόνιο των Ελλήνων.

Δίνουμε έμφαση στην ανασυγκρότηση του τουρισμού και της ναυτιλίας ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας.

Βασικός άξονας της πολιτικής μας η ανάδειξη και ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, με σταδιακή μείωση της φορολογίας, ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και ίδρυση επενδυτικής τράπεζας πολιτών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής της βιομηχανίας.

Το κόμμα μας στοχεύει σε μια σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική στον πολίτη δημόσια διοίκηση με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια.

Προσανατολιζόμαστε σε ένα κοινωνικό κράτος δικαίου και πρόνοιας, με επαρκείς για όλους τους φίλεργους πολίτες θέσεις εργασίας, που θα εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας παροχές δημόσιας υγείας και παιδείας και θα ενισχύει την ιατρική και επιστημονική έρευνα.

Προτεραιότητα μας αποτελεί η υπεράσπιση των απαράγραπτων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων και η πάταξη της διαπλοκής του κράτους με ανεξέλεγκτα και ασύδοτα εταιρικά συμφέροντα.

Όραμά μας είναι η αξιοπρεπής για όλους τους πολίτες διαβίωση, προτάσσοντας για τον σκοπό αυτό την κατοχύρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η αλληλεγγύη, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και η διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Ασπίδας Πολιτών.

Θεωρούμε τους Έλληνες της διασποράς αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού, τεράστιο εθνικό κεφάλαιο για την δημιουργική επέκταση και ανάπτυξη του Έθνους και ως εκ τούτου χρέος μας την κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου στους απόδημους Έλληνες.

Σε αυτές τις κατευθύνσεις  το κόμμα μας θα εργαστεί:

 • για την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης
 • για την μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στην λήψη αποφάσεων μέσω διαδικασιών άμεσης Δημοκρατίας, δημοψηφίσματα με φυσική παρουσία ή με ψηφιακά μέσα κατά περίπτωση, σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • για τη νομική καθιέρωση μέγιστου χρόνου παραμονής κάποιου ως μέλος του κοινοβουλίου τα οκτώ έτη.
 • για τον περιορισμό της βουλευτικής αποζημίωσης και το άνοιγμα των πόθεν έσχες των βουλευτών με αναδρομική ισχύ.
 • για τη μείωση αποδοχών αιρετών και διορισμένων αξιωματούχων κατά 50%.
 • για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά και του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
 • για την εξασφάλιση του καθολικού δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στην παιδεία και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
 • για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της αξιολόγησης του ιατρικού προσωπικού, την ενίσχυση της ιατρικής και της επιστημονικής έρευνας, τη δημιουργία νοσοκομείων και τον εκσυγχρονισμό τους, αλλά και την διαφάνεια στις προμήθειες των νοσοκομείων.
 • για την δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών για τα όλα παιδιά μας χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και με αυστηρή τήρηση των όρων ασφαλείας τους.
 • για την επιδότηση πολύτεκνων οικογενειών και για την χορήγηση επιδόματος για κάθε νέο παιδί, ώστε να μειωθεί η υπογεννητικότητα.
 • για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
 • για την επιδότηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
 • για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και σταθερότητας.

Άρθρο 3
Ορισμός  μέλους και Διαδικασία Εγγραφής

Μέλος του Κόμματος δύναται να καταστεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, ή Έλληνας – Ελληνίδα το γένος, ηλικίας άνω των 18 ετών, ικανός για δικαιοπραξία, εφόσον:

3.1. Αποδέχεται τις αρχές και την πολιτική ιδεολογία του Κόμματος, υποστηρίζει τους σκοπούς και τους προγραμματικούς στόχους αυτού και επιθυμεί να συνδράμει στην υλοποίηση τους.

3.2. Συμφωνεί ανεπιφυλάκτως με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων κομματικών οργάνων και δεν είναι μέλος άλλου ελληνικού πολιτικού Κόμματος.

3.3. Η ιδιότητα του μέλους δεν περιορίζεται σε καμία περίπτωση από λόγους που ανάγονται σε επαγγελματική, φυλετική ή θρησκευτική διάκριση.

3.4. Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται  με την υποβολή έγγραφης αίτησης στα γραφεία του Κόμματος ή ψηφιακής μέσω του ιστότοπου / ιστοσελίδας ή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του κόμματος και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα. Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων  του παρόντος. Η αίτηση για εγγραφή ως μέλος δύναται να απορριφθεί, εάν πιθανολογηθεί βάσιμα ότι ο αιτών δεν είναι σύμφωνος με τις αρχές και τους στόχους του Κόμματος.

3.5. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο από αρμόδιο τμήμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, με την καταχώρηση του μέλους στο μητρώο μελών, το οποίο τηρείται από τον  Γραμματέα του κόμματος.

Άρθρο 4
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Μέλους

4.1. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και ιδιαίτερα κατά τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν στο Κόμμα. Έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τις εν γένει δραστηριότητες του Κόμματος και να συμμετέχουν σε αυτές, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά και εποπτικά όργανα του Κόμματος, να ορίζονται ως υποψήφιοι για κάθε αιρετό αξίωμα της κρατικής εξουσίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από ανάδειξη, να απολαμβάνουν την προστασία και τη στήριξη του Κόμματος, να υποστηρίζουν οικονομικά το Κόμμα μέσω δωρεών, καθώς επίσης και να αποχωρούν ελεύθερα από αυτό.

4.2. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτούν τα μέλη μετά την παρέλευση διμήνου από την καταχώρηση της εγγραφής στο μητρώο μελών και την καταβολή των προβλεπομένων τελών, ονομαζόμενα «τακτικά μέλη».

4.3. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά. Μέλος που δεν έχει καταβάλλει τα ανωτέρω τέλη, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4.4. Όλα τα μέλη του Κόμματος έχουν την υποχρέωση να προωθούν την εφαρμογή του προγράμματος του, να τηρούν το παρόν καταστατικό, να συμμετέχουν στις  δραστηριότητες αυτού και να προωθούν τις ιδέες του.

4.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η συμπεριφορά ενός μέλους του Κόμματος προκαλεί την κοινή γνώμη, ή βλάπτει την προσπάθεια του Κόμματος, ή παραβαίνει το κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του, υφίσταται πειθαρχικό έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν.

4.6. Όλα τα μέλη παροτρύνονται να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των αποφάσεων του Πολιτικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Περιφερειακών Αντιπροσώπων και της Ελεγκτικής Επιτροπής, μέσω της υπερψήφισης ή καταψήφισης των άρθρων της απόφασης, με την υποβολή προτάσεων και τροποποιήσεων προς ψήφιση. Η ψήφος στην περίπτωση αυτή είναι ονομαστική και υποβάλλεται είτε δια ζώσης στο εκλογικό τμήμα του κόμματος, είτε μέσω ψηφιακής αλληλογραφίας (e-mail) ή ως κρυφή, όπως ορίζεται στην κάθε διαδικασία.

Άρθρο 5
Απώλεια της Ιδιότητας του Μέλους

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

5.1. Με την οικειοθελή αποχώρηση. Σ’ αυτήν την περίπτωση το μέλος οφείλει να υποβάλει γραπτή δήλωση στα γραφεία του Κόμματος.

5.2. Με την απώλεια της δικαιοπρακτικής ικανότητας του μέλους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως ή λόγω θανάτου.

5.3. Με τη διαγραφή του από τα αρμόδια όργανα στις εξής περιπτώσεις:

5.3.1. Παράβασης των όρων του άρθρου 3.

5.3.2. Καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

5.3.3. Πρόκλησης βλάβης στο κόμμα με την συμπεριφορά του, με τις πράξεις του, με τις πολιτικές θέσεις και πράξεις, που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ιδεολογία του κόμματος,  με  την εγγραφή και την ενεργό συμμετοχή του σε άλλο πολιτικό κόμμα.

Εάν η εν γένει συμπεριφορά ενός μέλους καταδεικνύει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις αρχές του Κόμματος, το καταστατικό και τους κανονισμούς του, δύναται τα αρμόδια όργανα του Κόμματος να προβούν στη διαγραφή του ή σε λήψη απόφαση περί αναστολής της ιδιότητας του μέλους.

5.4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια όλων των δικαιωμάτων, που απορρέουν απ’ αυτήν.

Άρθρο  6
Οργανωτική Δομή

6.1. Η οργανωτική δομή του κόμματος Ασπίδα Πολιτών επιδιώκει να διασφαλίσει την πολλαπλότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πολίτη, αντιστοίχως με την πολλαπλότητα των σημερινών ρόλων του: α) με τον πολίτη ως δημότη, που τον απασχολούν τα ζητήματα τα οποία συνδέονται με τον τόπο, που κατοικεί και εργάζεται, β) με τον πολίτη ως ψηφοφόρο, που έχει το βασικό πολιτικό δικαίωμα να επιλέγει αυτούς, που θα τον εκπροσωπούν στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, γ) με τον πολίτη ως εργαζόμενο, που ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα με συγκεκριμένα συμφέροντα και επιδιώξεις, δ) με τον πολίτη ως πρόσωπο, με το ατομικό δικαίωμα της αδιαμεσολάβητης προσωπικής έκφρασης των απόψεων και των προσδοκιών του.

Άρθρο 7
Όργανα του Κόμματος

Τα κύρια όργανα  του κόμματος είναι τα ακόλουθα:

 • Συνέδριο του Κόμματος (Τακτικό, έκτακτο).
 • Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ) αποτελούμενο από πέντε (9) μέλη (όπως αποφασίστηκε στο 1ο Τακτικό Συνέδριο).
 • Πρόεδρος του κόμματος
 • Αντιπρόεδροι κόμματος (Α΄ και Β΄)
 • Επιτροπή των Περιφερειακών Αντιπροσώπων (ΕΠΑ)
 • Τοπικά Συμβούλια (ΤΣ) – Περιφερειακή Συνέλευση.
 • Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ).
 • Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)
 • Νεολαία

Άρθρο 8
Συνέδριο του κόμματος

8.1. Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του κόμματος, το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέματα, οι δε αποφάσεις του δεσμεύουν όλα τα μέλη του κόμματος.

8.2. Στο συνέδριο μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του κόμματος, έχοντας δικαίωμα ψήφου. Επίσης μπορεί να μετέχει και αριθμός φίλων του κόμματος και παρατηρητών, κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου.

8.3. Το Συνέδριο διακρίνεται σε:
α) Τακτικό, το οποίο διενεργείται μετά από απόφαση του ΠΣ ανά τετραετία και αποφασίζεται μέσω της εκλογής η σύνθεση και θητεία του ΠΣ.
β) Έκτακτο το οποίο αποφασίζεται από το ΠΣ:

 • Με πρόταση του Προέδρου του Κόμματος.
 • Μετά από αίτηση των 2/3 των μελών της ΕΠΑ, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι διεξαγωγής του Εκτάκτου Συνεδρίου.
 • Με τη συλλογή υπογραφών από τουλάχιστον 200 τακτικά μέλη του κόμματος, τα οποία θα πρέπει να αιτιολογούν επαρκώς την πρότασή τους.
 • Υποχρεωτικά σε περίπτωση υποβολής παραιτήσεως του Προέδρου μετά την παρέλευση ενός έτους από την εκλογή του, με χρόνο διεξαγωγής εντός 3 μηνών για την εκλογή προέδρου.

8.4. Το Συνέδριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του κόμματος και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εκλέγει τον Πρόεδρο του κόμματος και το Πολιτικό Συμβούλιο.
 • Καθορίζει την ιδεολογία του κόμματος.
 • Εγκρίνει το Καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

8.5. Οι σύνεδροι αποφασίζουν πλειοψηφικά για κάθε θέμα τρόπου διεξαγωγής και λειτουργίας εκάστου Συνεδρίου.

8.6. Το Συνέδριο έχει ισχύ όταν παραβρεθεί το 1/3 των τακτικών μελών του κόμματος

Άρθρο 9
Πολιτικό Συμβούλιο

9.1. Είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Επιτροπής των Περιφερειακών Αντιπροσώπων και λαμβάνει αποφάσεις για πολιτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λοιπά θέματα. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα, που αφορά στη λειτουργία του κόμματος.

9.2. Η θητεία των μελών του ΠΣ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, διαρκεί μέχρι την επιλογή νέων μελών από το επόμενο τακτικό συνέδριο. Τα νέα μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός δεκαημέρου από την λήξη του συνεδρίου.

9.3. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κατ’ ελάχιστον κάθε 60 ημέρες ή εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση 5 μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία μέλη του. Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη που μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και άλλων κατάλληλων μέσων συμμετέχουν στην συνεδρίαση.

9.4. Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος συντονίζει και εκτελεί τις εντολές πληρωμών. Έχει διαρκή πρόσβαση στο μητρώο μελών του κόμματος. Εισηγείται προσλήψεις και απολύσεις του πάσης φύσεως προσωπικού και κατανέμει τις αρμοδιότητες αυτού. Ενημερώνει δε επί διοικητικών θεμάτων τα όργανα του κόμματος, όταν του ζητείται.

β. Τον  Α’ Αντιπρόεδρο του κόμματος.

γ. Τον Β’ Αντιπρόεδρο του κόμματος

δ. Τον Οικονομικό Διαχειριστή . Προΐσταται του τμήματος οικονομικού του Κόμματος με τα αντίστοιχα γραφεία προϋπολογισμού, εσόδων – εξόδων και οικονομικού σχεδιασμού. Τα βιβλία και στοιχεία καθώς και τα πάσης φύσεως έγγραφα και αρχεία, που τηρεί πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο.

ε. Τον Γραμματέα. Ο Γραμματέας αποτελεί μέλος του ΠΣ και εκλέγεται μεταξύ των μελών της ΠΣ με μυστική ψηφοφορία, προΐσταται αυτής και συνεργάζεται με τον Αντιπρόεδρο, σε θέματα λειτουργίας των οργάνων του κόμματος. Έως την συγκρότηση του ΠΣ, ο Γραμματέας ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος.

ζ. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειακών Αντιπροσώπων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειακών Αντιπροσώπων είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Επιτροπή των Περιφερειακών Αντιπροσώπων  και αποτελεί τον σύνδεσμο της ΠΣ και της περιφέρειας. Ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος.

η. Τον Εκπρόσωπο Τύπου

θ. Την Επικεφαλής του Τομέα Γυναικών

ι. Τακτικό Μέλος. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τον Πρόεδρο κάθε φορά. Μπορεί να αναπληρώσει τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, όταν απαιτηθεί κατόπιν εντολής του Προέδρου.

9.5. Ο Πρόεδρος κατανέμει τις αρμοδιότητες των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.

9.6. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται πλειοψηφικά με δικαίωμα διπλής  ψήφου του Προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας.

9.7. Οι αρμοδιότητες του ΠΣ είναι οι ακόλουθες:

 • Αποφασίζει τη σύγκληση της Επιτροπής των Περιφερειακών Αντιπροσώπων
 • Προκαλεί τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου με θέμα την εκλογή νέου προέδρου και νέου ΠΣ, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου.
 • Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του Κόμματος.
 • Ορίζει τα μέλη της Ε.Π.Α
 • Αντικαθιστά μέλος του με αναπληρωματικό από τα μέλη της ΕΠΑ, για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν επιλογής του από τον Πρόεδρο.
 • Διαγράφει από το κόμμα, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του, μέλη του ΠΣ, καθώς και στελέχη – όργανα του κόμματος.
 • Είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία των αιτήσεων όσων εκφράζουν τη βούληση να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του Κόμματος και θέτουν υπό την κρίση του Προέδρου αυτού τα σχετικά στοιχεία, που αφορούν στην επιλογή των υποψήφιων βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Άρθρο 10
Ο Πρόεδρος του Κόμματος

Εκλογή, καθήκοντα & αρμοδιότητες

10.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του συμφώνως του Καταστατικού, των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Επιτροπής των Περιφερειακών Αντιπροσώπων και του Πολιτικού Συμβουλίου. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου ορίζει και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεών του. Έχει γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών του κόμματος. Μπορεί να συγκαλέσει οιοδήποτε όργανο του κόμματος, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σε αυτό, πάντοτε όμως για απολύτως εξειδικευμένο ζήτημα και εφόσον διαπιστώσει αδυναμία συγκλήσεως του.

10.2. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 60 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, τη θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αποδοχής, η κενή θέση του  Αντιπροέδρου πληρώνεται από το μέλος του ΠΣ και ακολούθως το νέο μέλος προέρχεται από την Επιτροπή των Περιφερειακών Αντιπροσώπων ή από τα τακτικά μέλη που έλαβαν μέρος στο προηγούμενο Τακτικό Συνέδριο.

10.3. Είναι αυτοδικαίως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

10.4. Εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία του Συνεδρίου σε εκλογές, που διενεργούνται κάθε τέσσερα χρόνια, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας.

10.5. Σε περίπτωση περισσότερων των 2 υποψηφιοτήτων, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων μόνον εφ’ όσον ο πρώτος υποψήφιος δεν έχει λάβει το 50% των έγκυρων ψηφοδελτίων πλέον μίας ψήφου.

10.6. Μπορεί με απόφασή του να ορίσει ειδικούς εκπροσώπους του για συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένης διάρκειας.

10.7. Ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού.

10.8. Είναι αρμόδιος: α) για την επιλογή των Υποψηφίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών, β) για την κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών του κόμματος και γ) για την επιλογή των αντιπροσώπων, που θα εκπροσωπούν κάθε νομό της χώρας και εκείνων που θα ηγούνται των τοπικών συμβουλίων.

10.9. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του Κόμματος.

Άρθρο 11
Αντιπρόεδροι του Κόμματος

11.1. Είναι μέλη του ΠΣ του κόμματος.

11.2. Επιλέγονται από τον Πρόεδρο του κόμματος, εφόσον πρώτα εκλεγούν στο Πολιτικό Συμβούλιο από Τακτικό ή Έκτακτο Συνέδριο

11.3. Υπηρετούν τις αρμοδιότητες, που του εκχωρούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος καταστατικού

11.4. Αναπληρούν τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, σε κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του.

11.5. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 60 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου.

11.6. Στηρίζουν τον πρόεδρο στον προεκλογικό αγώνα και είναι υπεύθυνοι έναντι του κόμματος για τον πολιτικό σχεδιασμό και την οργάνωση – διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα.

11.7. Οι Αντιπρόεδροι δύναται να ανακληθούν κατά την διάρκεια της θητείας του για σοβαρό λόγο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν πρότασης του Προέδρου προς το ΠΣ.

 Άρθρο 12
 Επιτροπή των Περιφερειακών Αντιπροσώπων (ΕΠΑ)

 12.1. Αποτελείται από 59 τακτικά μέλη.

12.2. Τα μέλη της ΕΠΑ επιλέγονται κατά πλειοψηφία από το Πολιτικό Συμβούλιο.

12.3. Επικεφαλής της ΕΠΑ είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειακών Αντιπροσώπων, μέλος του ΠΣ. Κατά τη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του κόμματος.

12.4. Συνέρχεται κάθε 12 μήνες, ή όποτε παραστεί ανάγκη με απόφαση του ΠΣ.

12.5. Οι αποφάσεις της είναι νόμιμες εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) και πλέον των μελών. Η ΕΠΑ. δικαιούται επίσης στις συνεδριάσεις της να προσκαλεί, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, τους εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων, τους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ξένους παράγοντες, με σκοπό την ενημέρωση των μελών, τον εμπλουτισμό των ιδεών, και τη λήψη αποφάσεων επί ειδικών θεμάτων.

12.6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η ΕΠΑ συγκαλείται στον ίδιο τόπο σε διάστημα 15 ημερών, οπότε στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις είναι νόμιμες με όσους είναι παρόντες.

12.7. Η ΕΠΑ έχει καθήκον να ελέγχει την ορθή πορεία του κόμματος και την αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων και των στελεχών του στο κέντρο και την περιφέρεια.

12.8. Οι αρμοδιότητες της ΕΠΑ είναι οι ακόλουθες:

 • Υποστηρίζει τον Πρόεδρο στη διαμόρφωση των ιδεολογικών, πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του κόμματος, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τις αποφάσεις του Εθνικού Συνεδρίου.
 • Υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος.
 • Είναι επιφορτισμένη με την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Προέδρου του κόμματος και εισάγει έκθεση για τα πεπραγμένα του κόμματος κατά την προηγούμενη τετραετία ενώπιον του Συνεδρίου.
 • Εισηγείται στο ΠΣ θέματα, που κατά την άποψη της χρήζουν υιοθέτησης, τροποποίησης ή ανάλογου πολιτικού χειρισμού από την ηγεσία του κόμματος.
 • Εισηγείται στο ΠΣ την διεξαγωγή έκτακτου Συνεδρίου.

12.9. Η θητεία της ΕΠΑ είναι 4 έτη.

12.10. Κανένα τακτικό μέλος που έχει θητεύσει στην ΕΠΑ δεν μπορεί να υποβάλλει νέα υποψηφιότητα πριν την παρέλευση δυο εκλογικών αναμετρήσεων μετά την λήξη της θητείας του.


Άρθρο 13
Περιφερειακή οργάνωση-Τοπικά Συμβούλια – Περιφερειακή Συνέλευση.

 13.1. Σε αυτόν τον Οργανωτικό Άξονα περιλαμβάνεται η παραδοσιακή οργάνωση (Τοπικές Νομαρχιακές Οργανώσεις, Περιφερειακά Γραφεία). Ο άξονας αυτός επικοινωνεί με τους πολίτες σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα προβλήματα κάθε τόπου και με τα τοπικά κινήματα και τις τοπικές κοινωνικές οργανώσεις.

Βασική πολιτική και οργανωτική μονάδα του κόμματος είναι το Τοπικό Συμβούλιο σε κάθε δήμο. Σε κάθε Νομό της χώρας θα ορίζονται Αντιπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων από τον Πρόεδρο του Κόμματος, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τον Πρόεδρο, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, θα έχουν το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να ανοίγουν γραφεία σε κάθε Νομό, τα οποία και θα συντονίζουν.

Το Τοπικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη, που κατοικούν στον ίδιο τόπο ή στο ίδιο εργασιακό χώρο. Η σύνθεση του πρέπει να αντιπροσωπεύει τα κοινωνικά στρώματα της περιοχής, τα οποία εκφράζονται πολιτικά από την Ασπίδα Πολιτών. Τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, που ανήκουν σε επαγγελματικές οργανώσεις, οφείλουν να εργάζονται για τη διάδοση των αρχών του κόμματος.

Το σύνολο των μελών των Τ.Σ. αποτελεί την Περιφερειακή Συνέλευση (ΠεΣυ). Συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Έκτακτη σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται με απόφαση του Προέδρου ή του Προέδρου των Περιφερειακών Αντιπροσώπων.

13.2. Η ΠεΣυ είναι αρμόδια για τον συντονισμό των πολιτικών προτάσεων του Κόμματος σχετικά με την περιφερειακή πολιτική του. Απευθύνει προτάσεις προς την Επιτροπή των Περιφερειακών Αντιπροσώπων, το Πολιτικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο επί παντός θέματος, στο οποίο έχουν αρμοδιότητα οι Περιφέρειες και οι ΟΤΑ της χώρας .

13.3. Ο Πρόεδρος των Περιφερειακών Αντιπροσώπων, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος  προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ΠεΣυ, τη συγκαλεί και τη συντονίζει

13.4. Η ΠεΣυ επεξεργάζεται στρατηγικές συνεργασίας των Περιφερειακών οργανώσεων μεταξύ διαφορετικών Περιφερειών και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

13.5. Οι εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΠεΣυ με δικαίωμα λόγου.

13.6. Τα περιφερειακά όργανα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμματος.

Άρθρο 14
Κοινοβουλευτική ομάδα – Συγκρότηση

 14.1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του κόμματος.

14.2. Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του κόμματος.

14.3. Ουδείς επιλέγεται ως υποψήφιος Βουλευτής εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει οκτώ έτη κοινοβουλευτικής θητείας εξαιρουμένου του Προέδρου του Κόμματος.

Άρθρο 15
Επιλογή Υποψηφίων Βουλευτών και Στελεχών

15.1. Υποψήφιο στέλεχος, Αιρετό Πολιτικό Πρόσωπο ή Βουλευτής μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης, που πληροί τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, είναι μέλος και ασπάζεται το καταστατικό, τις αρχές και αξίες του κόμματος.

15.2. Η εξέταση των υποψηφιοτήτων (διευθυντικών κομματικών στελεχών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών αιρετών πολιτικών προσώπων) σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα, γίνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο.  Η επιλογή των τελικών υποψηφίων γίνεται κατά πλειοψηφία από το ΠΣ.

15.3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στο βαθμό ενστερνισμού του ονείρου, της αποστολής, των αξιών και της στρατηγικής του κόμματος, καθώς και στο επίπεδο θέλησης για ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο και το έθνος γενικότερα.

15.4. Μετά την εκλογή τους οι βουλευτές και τα υπόλοιπα αιρετά πρόσωπα υποχρεούνται στην υποβολή προς το κόμμα, αντιγράφου της αντίστοιχης δήλωσης πόθεν έσχες, η οποία υποβάλλεται στην Ελεγκτική Επιτροπή, ειδικού οργάνου του Κοινοβουλίου. Η υποβολή του σχετικού αντιγράφου στο κόμμα θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 16
Ελεγκτική Επιτροπή

 16.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Τακτικό Συνέδριο μεταξύ των μελών της και αποτελείται από 3 μέλη και 1 αναπληρωματικό. Η θητεία της είναι πενταετής. Είναι ασυμβίβαστο η συμμετοχή μέλους της Ελεγκτικής επιτροπής σε άλλη επιτροπή, σε άλλη θέση στελέχους ή υπευθυνότητας στον κομματικό μηχανισμό.

16.2. Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής επιλέγεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος.

16.3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αυστηρός και συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του κόμματος.

16.4. Όλα τα όργανα του Κόμματος, θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

16.5. Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της ο Οικονομικός διαχειριστής, συντάσσει ανά έτος την έκθεση της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου, την οποία παρουσιάζει στην πρώτη χρονικά συνεδρίαση της ΕΠΑ ή Συνέδριο του κόμματος.

16.6. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, τα 4 από τα μέλη του Π.Σ ή συντρέχει λόγος σοβαρός. Η αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναγράφονται στην αίτηση.

16.7. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται αυτοδικαίως εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διενέργειας εκλογών, εκτός αν στο διάστημα αυτό συνέρχεται για τον ετήσιο ή έκτακτο έλεγχο. Θέμα ελέγχου οι εκλογικές δαπάνες και έσοδα, το πόρισμα της οποίας παρουσιάζεται μόνο προς ενημέρωση στο ΠΣ.

16.8. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τα 3 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

16.9. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό.

16.10. Μέχρι την εκλογή των μελών Ελεγκτικής Επιτροπής από το Τακτικό Συνέδριο τα καθήκοντά της θα εκτελεί ο οικονομικός διαχειριστής και Πρόεδρος του Κόμματος.

Άρθρο 17
Νεολαία του κόμματος

 17.1. Η Νεολαία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κόμματος . Σκοπός της είναι η μέγιστη συμμετοχή των νέων στην διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος και στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου.

17.2. Η Νεολαία είναι  ενταγμένη στο οργανωτικό σχήμα του κόμματος με συμμετοχή και έκφραση σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης του κόμματος.

17.3. Στη Νεολαία μπορούν να συμμετέχουν μέλη του κόμματος ηλικίας 18-30 ετών

17.4. Η Νεολαία μπορεί να συνέρχεται με  πρωτοβουλία των μελών της για θέματα που αφορούν άμεσα το χώρο της, αλλά και για να τοποθετηθεί επί ζητημάτων, που απασχολούν τον τόπο.

Άρθρο 18
Κανονισμός λειτουργίας των οργάνων του κόμματος

 Με ευθύνη του Προέδρου του Κόμματος μπορεί να συνταχθεί  εντός έξι μηνών από την έγκριση – τροποποίηση του καταστατικού, κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας του Κόμματος ο οποίος εγκρίνεται από το ΠΣ.

 Άρθρο 19
Οικονομικά του Κόμματος

 19.1. Τα οικονομικά του κόμματος  θα πρέπει να  εξασφαλίζουν την αυτονομία και ανεξαρτησία  αυτού. Για τον σκοπό αυτό ο Οικονομικός Διαχειριστής δύναται να ιδρύει ειδικό τμήμα οικονομικού έπειτα από έγκριση του ΠΣ, το οποίο δύναται να προβλεφθεί από τον Κανονισμό οργάνωσης και  Λειτουργίας του Κόμματος.

19.2. Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος είναι:

 • Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές και δωρεές μελών.
 • η τακτική και η εκλογική χρηματοδότηση του Κράτους, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων.
 • Κάθε άλλη νόμιμη πηγή εσόδων.

Άρθρο 20
Εκπρόσωπος Τύπου

20.1. Δύναται να είναι μέλος του ΠΣ του κόμματος, υπό άλλη αρμοδιότητα.

20.2. Επιλέγεται απευθείας από τον Πρόεδρο του κόμματος.

20.3. Αρμοδιότητα του κύρια να εκφράζει τις αποφάσεις και τις θέσεις του κόμματος, όπως αυτές έχουν ληφθεί, προς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

20.4. Μπορεί να δίνει συνεντεύξεις και να μετέχει σε ενημερωτικές εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκφράζοντας και αναλύοντας τις θέσεις και τις αποφάσεις του κόμματος.

Άρθρο 21
Εφημερίδα του κόμματος

Το ενημερωτικό μέσο, έντυπο, ψηφιακό ή και διαδικτυακό, «Ασπίδα Πολιτών – Άμεση Δημοκρατία», είναι το επίσημο όργανο του κόμματος για την διάδοση της άμεσης δημοκρατίας, την προβολή του κεντρώου χώρου προς όλους τους ενδιαφερόμενους. H όποια έντυπη, ψηφιακή και διαδικτυακή μορφή της, η ονομασία της στον ιστοχώρο, καθώς και το περιεχόμενό της, εγκρίνεται από το κόμμα Ασπίδα Πολιτών. Την ευθύνη για την έκδοση και τις γενικές κατευθύνσεις της την ορίζει το κόμμα Ασπίδα Πολιτών μέσω της Συντακτικής Επιτροπής. Η εφημερίδα «Ασπίδα Πολιτών – Άμεση Δημοκρατία» προβάλλει και υπερασπίζεται την ιδεολογία και την πολιτική του κόμματος. Προβάλλει και υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του απόδημου ελληνισμού και εν γένει κάθε ατόμου που πρόσκειται φιλικά προς τον ελληνισμό. Ενημερώνει ολόπλευρα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τους ιδιοκτήτες της εφημερίδας. Η Συντακτική Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί ή να συμμετέχει σε άλλα κεντρικά ή περιφερειακά έντυπα και ηλεκτρονικά -ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά- μέσα ενημέρωσης. Η Συντακτική Επιτροπή ορίζει τους υπευθύνους, τις διευθύνσεις και τις συντακτικές επιτροπές αυτών των μέσων.

Άρθρο 22
Λέσχη Φίλων

Το κόμμα παροτρύνει την δημιουργία Λέσχη Φίλων του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ως πράξη ανιδιοτέλειας και αυθόρμητης συμπαράστασης προς το ιδεώδες της άμεσης δημοκρατίας.

Άρθρο 23
Ιδρυτής του κόμματος και το αναφαίρετο δικαίωμά του

Ιδρυτής του κόμματος είναι ο Νικόλαος Γεωργίου και έχει ως αναφαίρετο δικαίωμα την διοικητική και οικονομική αρνησικυρία (βέτο), ακόμη κι αν δεν ανήκει στο Πολιτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που δεν έχει αρμοδιότητα άλλη πέρα από αυτή του ιδρυτή, μπορεί να συμμετέχει στις συνελεύσεις των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου χωρίς την δυνατότητα ψήφου, με μοναδικό κι αναφαίρετο, το δικαίωμα του ιδρυτή.

 

Άρθρο 24
Τροποποίηση του Καταστατικού

 Το Καταστατικό του Κόμματος μπορεί να τροποποιείται μόνο με απόφαση του Τακτικού ή Έκτακτου Συνεδρίου.  Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβάλλουν ο Πρόεδρος του Κόμματος, το ΠΣ με σχετική απόφαση και η ΕΠΑ.

 

Αθήνα, 25.11.2023