ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ασπίδα Πολιτών – Άμεση Δημοκρατία, στα πλαίσια των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς (κόμματα, συλλόγους και συλλογικότητες) δημοσιοποιεί το παρακάτω μανιφέστο συνεργασίας:

 

Συμφωνία/Μανιφέστο Εκλογικής Συμμαχίας

1. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν την αυτονομία τους, τις απόψεις τους και την εκλογική τους δύναμη.

2. Δεν τίθεται θέμα ένωσης/απορρόφησης των συμβαλλόμενων μερών σε νέο πολιτικό σχηματισμό.

3.
Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενισχύει την εκλογική συμμαχία μόνο ως προς το πλήθος των ψήφων του. Αυτό σημαίνει πως οι ψήφοι των συμβαλλόμενων σχηματισμών, αθροίζονται προς όφελος όλων. Οπότε οι συμβαλλόμενοι σχηματισμοί αλληλοενισχύονται και αλληλοϋποστηρίζονται μόνο σε «επίπεδο» ψήφου, ώστε να μην υπάρξει το φαινόμενο της «χαμένης ψήφου» .

4. Η Εκλογική Συμμαχία δεν ενδιαφέρεται για κάποια συγκεκριμένη πολιτική θέση και ιδεολογία. Όλες οι πολιτικές διαφωνίες και θέσεις γίνονται δεκτές και δεν προωθείται καμμία από αυτές μέσω της εκλογικής συμμαχίας. Αυτό έγκειται στον πολιτικό και εκλογικό αγώνα του κάθε κόμματος, ως ανεξάρτητου που είναι.

5. Συνεργασίες επί των θέσεων και των απόψεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών επιτρέπονται, με ευθύνη των μερών αυτών και μόνο.

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα της διαφωνίας χωρίς καμμία επίπτωση, ως ανεξάρτητο που είναι.

7. Η αποχώρηση του κάθε συμβαλλόμενου μέρους από την εκλογική συμμαχία, γίνεται μόνο κατόπιν δικής του και μόνο απόφασης. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εκδιώξει ένα άλλο, ούτε να προτείνει κάτι τέτοιο.

8. Ομοίως με την εκλογική συμμαχία λειτουργεί και η κοινοβουλευτική ομάδα.

* Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, που δεν αντιμάχονται το πνεύμα των παραπάνω προτάσεων.