Νεολαία Κόμματος

Νεολαία του κόμματος

Η νεολαία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κόμματος Ασπίδα Πολιτών σκοπός της είναι η μέγιστη συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος και στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η νεολαία είναι ενταγμένη στο οργανωτικό σχήμα του κόμματος με συμμετοχή και έκφραση σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης του κόμματος. Στη Νεολαία μπορούν να συμμετέχουν μέλη του κόμματος ηλικία από 18 έως 30 ετών. Η Νεολαία μπορεί να συνέρχεται με πρωτοβουλία των μελών της για θέματα που αφορούν άμεσα το χώρο της αλλά και για να τοποθετηθεί επί ζητημάτων που απασχολούν τον τόπο.